Aabye Design ansvarar ej för ev. skador som uppkommit på varorna som uppkommit under transport.